Posts Tagged ‘asteroid’

پمپ‌بنزین‌های فضایی

مه 9, 2010
پمپ‌بنزین‌های فضایی
پمپ‌بنزین‌های فضایی

یکشنبه، 19 اردیبهشت 1389 فضانوردانی که در آینده راهی سفرهای فضایی طولانی به سایر سیاره‌های منظومه شمسی و یا قمرهای آنها خواهند شد، این شانس را خواهند داشت که سبکبار سفر کنند، چراکه دانشمندان و متخصصان زیادی سرگرم برنامه‌ریزی برای ساخت نخستین ایستگاه سوخت‌گیری فضایی در میانه راه طولانی آنها به مقصد فضایی‌شان هستند.

ادامه »

Advertisements