Posts Tagged ‘animals in space’

حیوانات در فضا، قسمت دوم

فوریه 17, 2010
حیوانات در فضا، قسمت دوم
حیوانات در فضا، قسمت دوم

چهارشنبه، 28 بهمن 1388   به احتمال خیلی زیاد نخستین گونه‌های زیستی که از زمین به فضا سفر کرده‌اند، باکتریها و ویروسهایی بوده‌اند که همراه موشکهای اولیه پرتاب شده‌اند. اما اگر بخواهیم درباره پروژه‌های جدی ارسال محموله‌های زیستی به فضا صحبت کنیم، باید تا سال 1947، یعنی تنها دو سال پس از جنگ جهانی دوم به عقب برگردیم.
ادامه »
Advertisements