Posts Tagged ‘سیارات فراخورشیدی’

جهانی پر از سیارات فراخورشیدی٬ ‌مانند زمین

اوت 8, 2010
جهانی پر از سیارات فراخورشیدی٬ ‌مانند زمین

جهانی پر از سیارات فراخورشیدی٬ ‌مانند زمین

یک‌شنبه، ۱۰ امرداد ۱۳۸۹ شاید دیمیتار ساسلوف زمانی که بر صحنه کنفرانس تد جهانی که در انگلستان برگزار می‌شود، قرار گرفت تا سخنرانی ۱۸ دقیقه‌ای خود را آغاز کند٬ هرگز فکر نمی‌کرد آنچه در دقیقه هشتم سخنرانی خود خواهد گفت به سرخط مهمترین رویدادهای علمی جهان تبدیل شود.

ادامه »

Advertisements