Posts Tagged ‘زلزله’

آیا زلزله شیلی زمین را لنگ کرده است؟

مارس 31, 2010
آیا زلزله شیلی زمین را لنگ کرده است؟
آیا زلزله شیلی زمین را لنگ کرده است؟

شنبه، 22 اسفند 1388 دیدن تصاویر منتشر شده از زلزله 8.8 ریشتری شیلی جای هیچ بحثی باقی نمی‌گذارد. این زلزله قوی بوده است. اما در پاسخ به پرسشی درباره میزان قدرت این زلزله باید به گفته‌های دانشمندان ناسا استناد کرد که می‌گویند این زلزله آنقدر قوی بوده که محور زمین را جابجا کند!

ادامه »
Advertisements