Posts Tagged ‘حوادث فضایی’

فاجعه در فضا، وضعیت غیر قابل تصور

مارس 13, 2010
وضعیت غیر قابل تصور
وضعیت غیر قابل تصور

چهارشنبه، 19 اسفند 1388   داستان
کشف و فتح فضا به دست انسان سرشار از لحظات تلخ و شیرین بسیاری است. در
این راه انسانهای فداکار بی‌شماری جانشان را فدای افزایش دانایی بشریت
نموده‌اند. داستان حاضر یکی از نمونه‌های فراوان ناکامیهای فضایی بشر است.
عبرتهای فراوانی در هر شکست نهفته است که راه آینده را روشن‌تر می‌کند.

ادامه »

Advertisements